Vädret Stråkeved

måndag 2 juli 2012

Den 27 juni började vi i Marieholm.
Öppet tisdag,onsdag,lördag och
söndag kl. 14.00-19-00.  
Välkomna önskar Ingalill och Tore.